FANDOM


Psychokineza to zbiór paranormalnych zdolności, które pozwalają obdarzonym ją istotom na postrzeganie nadzmysłowe oraz wywieranie zauważalnego wpływu na rzeczywistość jedynie za pomocą umysłu, bez bezpośredniej ingerencji fizycznej.

Opis

Umiejętności psychokinetyczne występują bardzo rzadko. Bodaj 0,01% galaktycznej populacji wykazuje wymierne zdolności. Dokładne mechanizmy ich funkcjonowania nie są kompletnie rozumiane przez naukę. Najprawdopodobniej wynikają z rzadkiej mutacji, którą można postrzegać jako kolejny krok na drodze ewolucji. Aktywacja pewnych genów wpływa na rozwój danej istoty inteligentnej, przez co wykształca bardziej zaawansowane receptory oraz system nerwowy.

Erytron

Erytron to bozon, subatomowa cząsteczka elementarna która nie posiada masy ani ładunku elektrycznego, lecz przenosi oddziaływanie informacyjne. Istoty inteligentne o rzadkiej mutacji układu nerwowego potrafią wytwarzać oraz emitować różne ilości erytronów w postaci promieniowania psi. Rozchodzą się z prędkością światła i przenikają przez wszelkie znane materiały. Erytron jest najprawdopodobniej osobliwą formą ciemnej materii, niewidzialnej formy materii, którą postrzec można głównie poprzez wywierane przez nią oddziaływania grawitacyjne.

Główną funkcją erytronów jest przekazywanie informacji, przez co działają, w uproszczeniu, jako medium pomiędzy wolą użytkownika a materią znajdującą się w otoczeniu. Dzięki temu potrafią oni w instynktowny sposób wpływać na otoczenie, w szczególności poprzez manipulację lokalnym polem grawitacyjnym.

Promieniowanie psi wymaga koncentracji oraz stosunkowo niewielkich ilości energii czerpanej z organizmu, aby oddziaływanie było skuteczne. Wszystkie erytrony są identyczne jakościowo, jedynie ilość ma wpływ na ich efektywność. Różne istoty potrafią wytwarzać odmienne ilości erytronów i na tej podstawie ocenia się ich potencjał. Ponadto, o ile nie są znane metody na pasywne powstrzymanie emisji, możliwe jest wytworzenie sztucznych antyerytronów. Ze względu na pochodzenie nie przekazują żadnych informacji, jednak przeciwstawne wartości liczb kwantowych prowadzą do wzajemnej eliminacji obu emisji.

Esper

Esper (skrót od "ekstra-sensoryczna percepcja"): przeciętny Esper cechuje się niezwykłą empatią oraz znakomitą świadomością przestrzenną. Wykazuje również zdolność do postrzegania zdarzeń, które mają dopiero nastąpić w przeciągu kilku sekund. Nieliczni potrafią czytać myśli, a także komunikować się z innymi za pomocą mentalnych obrazów. Najsilniejsi Esperzy umieją wytwarzać miniaturowe zagięcia przestrzeni oraz unosić i ciskać przedmioty dzięki kontrolowaniu naturalnie występujących w otoczeniu grawitonów. Pozornie wystarczy do tego wspierany wyobraźnią wysiłek psychiczny.

Cyfer

Cyfer (inaczej "Zerowiec"): urodzony wojownik i niszczyciel. Cyferzy są niesamowicie rzadko spotykani. Dysponują zazwyczaj bardzo wyostrzonym zmysłem zagrożenia, który pozwala im na błyskawiczne reagowanie, a nawet uprzedzanie różnych zdarzeń bądź czynności, które mogłyby im zaszkodzić. Dotyczy to także sytuacji, w których żaden zwykły zmysł nie jest w stanie spostrzec zagrożenie. Sama ich obecność wywołuje niejasny lęk u normalnych istot. W trakcie walki wpadają w swoisty trans, berserk, dzięki czemu wykazują niewiarygodną koncentrację, żelazną wolę oraz niesamowity refleks. Co więcej, najpotężniejsi Cyferzy potrafią kontrolować nikłe ilości antymaterii w postaci pozytronów. Pozytrony powstają na drodze rozpadu β+, kiedy to proton wewnątrz jądra atomu przekształca się w neutron. W rezultacie następuje emisja pozytronów oraz neutrin. Ludzki organizm wytwarza naturalnie ok. 4000 krótkotrwałych pozytronów dziennie na drodze rozpadu radioaktywnego izotopu potasu. Cyferzy potrafią jednak świadomie generować znacznie większe ilości. Zależnie od okoliczności, mogą używać je zarówno do obrony, jak i ataku.

Ograniczenia

Wbrew pozorom, psychokineza nie jest fenomenem paranormalnym w tym samym sensie jak jej fikcyjna wersja. Podlega więc różnym ograniczeniom, które wynikają z praw fizyki:

 • Prędkość światła: erytrony przemieszczają się z prędkością światła. Wobec tego nie są w stanie przekazać informacji albo wywołać wpływu na cel natychmiast, niezależnie od dystansu.
 • Przyczynowość: Esperzy postrzegają potencjalne przyczyny, analizują je, następnie szacują najbardziej prawdopodobne skutki. Nie widzą więc przyszłości, jedynie bardzo trafnie przewidują kolejne zdarzenia na podstawie dostępnych informacji.
 • Przekaz informacji: promieniowanie psi stanowi medium dla emocji oraz myśli, jednak nie pozwala na prowadzenie umysłowego dialogu. Esperzy mogą dzielić się wrażeniami oraz mentalnymi obrazami, które sami muszą interpretować.
 • Zasięg: promieniowanie psi traci intensywność w miarę, jak oddala się od źródła. Najbardziej efektywne jest zazwyczaj w obrębie kilku, kilkunastu metrów od Espera. Im większy dystans, tym mniejszy wpływ może wywrzeć.
 • Energia: erytrony generowane są przez zwoje nerwowe charakterystyczne dla Esperów. Proces wymaga energii, zaś Esperzy, jak każda żywa istota, dysponują ograniczoną ilością energii generowaną przez organizm na daną chwilę. Erytrony same w sobie stanowią jedynie czynnik sprawczy; zmiany zachodzące w otoczeniu przy ich pośrednictwie dokonywane są poprzez manipulację lokalnego pola grawitacyjnego. Silny Esper potrafi zniszczyć czołg podstawowy, jednak przypadki osiągnięć na większą skalę są rzadkie i niezmiennie wyczerpujące dla użytkownika.
 • Zakres: oprócz empatii oraz ulepszonej percepcji, psychokineza zapewnia jedynie zdolność do wywierania wymiernego wpływu na grawitację w bezpośrednim otoczeniu użytkownika. O ile silni Esperzy funkcjonują przede wszystkim na zasadzie zakrzywiania lokalnej czasoprzestrzeni, Cyferzy niszczą cele powodując zmiany w lokalnej gęstości ciemnej energii.

Skala

Konfederackie Wojsko opracowało system, dzięki któremu mogło zmierzyć oraz przedstawić w formie liczby potencjał psychokinetyczny danej osoby. Pomiar polegał na zbadaniu ilości erytronów wydzielonych przez daną osobę w trakcie wykonywania kilku ćwiczeń. Testu dokonywano w ramach podstawowych badań wszelkich rekrutów konfederackich sił zbrojnych, gdyż wykrycie potencjału wymagało świadomego i przemyślanego wysiłku mentalnego ze strony badanego. Prowadzenie testów na skalę państwową było niestety nieopłacalne.

Każdy otrzymywał oficjalny Współczynnik PsychoKinetyczny (WPK) po zakończeniu badania. Umieszczano go następnie w poufnym profilu wojskowego. O ile osoby nie posiadające istotnych zdolności nie zostawały w ogóle informowane o swym wyniku, ci o zdatnym do użytku potencjale zostawali o nim informowani. Skala wynosi 1-10, gdzie 1 oznacza najmniejszą zarejestrowaną emisję erytronów, zaś 10 równa się potencjałowi Nukran Tem Badana.

Skala odnosi się przede wszystkim do Esperów. O ile możliwe jest zbadanie potencjału emisji Cyferów, posiadane przez nich zdolności są zgoła odmienne, choć analogiczne w kwestii szeroko pojętej "mocy".

 • 1-2 (Brak wymiernych zdolności): norma dla aktualnej galaktycznej populacji. Niewielkie różnice w skali emisji promieniowania psi nie mają wpływu na zdolności osobników. Jedynie skrajne przypadki wykazują umiarkowanie ponadprzeciętną intuicję, niemniej ich zdolności nie wykraczają poza ogólnie pojętą normę.
 • 2-4 (Ulepszona percepcja oraz szybki refleks): wszyscy Esperzy posiadają zaawansowany układ nerwowy, który posiada znacznie lepszą zdolność do odbierania oraz analizowania różnorakich bodźców. Usprawniony wzrok, słuch, węch oraz znakomita świadomość przestrzenna i umiejętność trafnej interpretacji wzmiankowanych bodźców pozwala Esperom na skuteczne oraz błyskawiczne reagowanie w miarę rozwoju sytuacji.
 • 4-6 (Empatia oraz telepatia): Esperzy średniego szczebla wykazują zdolność interpretacji nawet śladowych emisji erytronów. Dzięki temu potrafią dokładnie określić stan emocjonalny innych istot żywych oraz mniej lub bardziej precyzyjnie wyczuć i określić ich lokalizację. Ponadto, świadome emisje erytronów mogą posłużyć jako forma komunikacji jedno- lub dwustronnej, zależnie od odbiorcy, poprzez którą można przesyłać wrażenia oraz obrazy.
 • 6-10 (Telekineza): silni Esperzy potrafią manipulować otoczeniem za pomocą bardziej intensywnych emisji erytronów. Wpływają one na cząsteczki elementarne obecne w otoczeniu. Najczęściej są to grawitony, dzięki którym zakrzywiają przestrzeń albo przemieszczają różne obiekty, a nawet osoby, wedle uznania. Silny Esper jest w stanie samodzielnie unieść w powietrze i cisnąć aerochód, natomiast szczególnie uzdolnione osobniki potrafią zniszczyć czołg podstawowy albo zawalić budynek potężną falą promieniowania psi. Podobne wyczyny wymagają sporo energii, choć znacznie mniej niż można by się spodziewać.

Znani użytkownicy

Esperzy

Cyferzy

Ciekawostki

 • Autor postanowił dobrze zdefiniować zasady działania oraz ograniczenia zdolności psychokinetycznych, a także nadał im cechy nawiązujące do fizyki poprzez stworzenie fikcyjnego bozonu zwanego erytronem. W ten sposób ograniczył nierealność zdolności paranormalnych, aby lepiej współgrały z ogólnie podwyższonym realizmem fikcyjnego uniwersum.

Pojawienia